Национален портал за професионално образование и обучение
Национален портал за професионално образование и обучение ПДФ Печат Е-мейл
Написано от vet-bg.com Administrator   
Вторник, 01 Септември 2009 00:00
• Уеб-порталът за професионално образование и обучение обединява и предоставя на експертите и широката общественост максимално голяма част от информацията, свързана с професионалното образование и обучение в България, интегрирайки ресурси от наличните информационни и управленски системи на Министерството на образованието, младежта и науката, Националната агенция за професионално образование и обучение и други образователни институции, както и създавайки собствени ресурси за предоставяне на информация, комуникация и обмен между експертите и преподавателите в областта на ПОО;

• Уеб-порталът за професионално образование и обучение допълва наличните в Интернет – пространството образователни ресурси, като поставя акцент върху ресурси, свързани с професионалното обучение, без да дублира съществуващата в Националния образователен портал функционалност по отношение на предоставянето на електронно обучение;

• Уеб-порталът за професионално образование и обучение предлага система за допълване и актуализиране на съдържанието за всеки един от разделите, с цел осигуряване на максимално пълна и актуална информация;

• Уеб-порталът за професионално образование и обучение е разработен в съответствие с утвърдените добри практики за осигуряване на оптимална функционалност, високо ниво на надеждност и необходимата скалируемост на съдържанието.


Националният портал за професионално образование и обучение е разработен в рамките на Проект BG2006/018-343.10.01 "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта": Усъвършенстване на 30 стандарта за професионална квалификация, организиране и провеждане на специализирано обучение на учители и създаване на уеб-портал за професионално образование и обучение.

Проектът се изпълнява от консорциум "УИГ и партньори: УИГ Интернешънъл Лимитид, УИГ България ЕООД и Балкански институт по труда и социалната политика" в периода декември 2008 - ноември 2009 година.

Проектът е финансиран по програма ФАР на ЕС.
Последно променен на Четвъртък, 22 Октомври 2009 12:55