Полезни връзки
В тази секция ще намерите връзки към интернет-страниците на институции, свързани с професионалното образование и обучение в страната и ЕС, професионални организации, бази данни, поддържани регистри от МОН и НАПОО, аналогични портали, сайтове за е-обучение по професии, сайтове на сродни инициативи и програми.

Моля, изберете категория: