Професионални организации

Покажи  
  1 Национална занаятчийска камара
Националната занаятчийска камара(НЗК) обединява 25 регионални занаятчийски камари и 9 Национални занаятчийски браншови сдружения
877
  2 Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси
818
  3 Асоциация на банките в България
980
  4 Асоциация на българските застрахователи
873
  5 Асоциацията на рекламните агенции - България
1080
  6 Асоциация на счетоводните къщи в България
787
  7 Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България
1228
  8 Браншов съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийната промишленост
1062
  9 Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост
843
  10 Браншово сдружение на лесовъдите на частна практика в горите и околната среда
886
  11 Българска горскостопанска камара
815
  12 Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил
1646
  13 Браншова камара на шивашката промишленост
1010
  14 Българска туристическа камара
782
  15 Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация
1025
  16 Асоциация на Българските туроператори и туристически агенти
1091
  17 Национална асоциация “Хотел, ресторант, кафетерия”
894
  18 Българска асоциация на туристическите агенции
855
  19 Национален хотелиерски мениджмънт клуб
1034
  20 Българска асоциация по информационни технологии
775
« Начало   Предишна   1   2      Следваща   Край  »
Страница 1 от 2