Професионални организации

Покажи  
  1 Национална занаятчийска камара
Националната занаятчийска камара(НЗК) обединява 25 регионални занаятчийски камари и 9 Национални занаятчийски браншови сдружения
947
  2 Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси
885
  3 Асоциация на банките в България
1064
  4 Асоциация на българските застрахователи
948
  5 Асоциацията на рекламните агенции - България
1148
  6 Асоциация на счетоводните къщи в България
852
  7 Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България
1300
  8 Браншов съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийната промишленост
1127
  9 Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост
904
  10 Браншово сдружение на лесовъдите на частна практика в горите и околната среда
946
  11 Българска горскостопанска камара
880
  12 Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил
1740
  13 Браншова камара на шивашката промишленост
1070
  14 Българска туристическа камара
833
  15 Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация
1097
  16 Асоциация на Българските туроператори и туристически агенти
1170
  17 Национална асоциация “Хотел, ресторант, кафетерия”
961
  18 Българска асоциация на туристическите агенции
920
  19 Национален хотелиерски мениджмънт клуб
1093
  20 Българска асоциация по информационни технологии
853
« Начало   Предишна   1   2      Следваща   Край  »
Страница 1 от 2