Професионални организации

Покажи  
  1 Национална занаятчийска камара
Националната занаятчийска камара(НЗК) обединява 25 регионални занаятчийски камари и 9 Национални занаятчийски браншови сдружения
897
  2 Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси
839
  3 Асоциация на банките в България
1002
  4 Асоциация на българските застрахователи
898
  5 Асоциацията на рекламните агенции - България
1103
  6 Асоциация на счетоводните къщи в България
805
  7 Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България
1251
  8 Браншов съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийната промишленост
1078
  9 Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост
860
  10 Браншово сдружение на лесовъдите на частна практика в горите и околната среда
901
  11 Българска горскостопанска камара
833
  12 Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил
1674
  13 Браншова камара на шивашката промишленост
1025
  14 Българска туристическа камара
794
  15 Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация
1046
  16 Асоциация на Българските туроператори и туристически агенти
1119
  17 Национална асоциация “Хотел, ресторант, кафетерия”
914
  18 Българска асоциация на туристическите агенции
873
  19 Национален хотелиерски мениджмънт клуб
1049
  20 Българска асоциация по информационни технологии
800
« Начало   Предишна   1   2      Следваща   Край  »
Страница 1 от 2