Професионални организации

Покажи  
  1 Национална занаятчийска камара
Националната занаятчийска камара(НЗК) обединява 25 регионални занаятчийски камари и 9 Национални занаятчийски браншови сдружения
1039
  2 Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси
998
  3 Асоциация на банките в България
1220
  4 Асоциация на българските застрахователи
1045
  5 Асоциацията на рекламните агенции - България
1244
  6 Асоциация на счетоводните къщи в България
922
  7 Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България
1405
  8 Браншов съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийната промишленост
1204
  9 Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост
992
  10 Браншово сдружение на лесовъдите на частна практика в горите и околната среда
1027
  11 Българска горскостопанска камара
962
  12 Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил
2059
  13 Браншова камара на шивашката промишленост
1142
  14 Българска туристическа камара
907
  15 Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация
1177
  16 Асоциация на Българските туроператори и туристически агенти
1251
  17 Национална асоциация “Хотел, ресторант, кафетерия”
1052
  18 Българска асоциация на туристическите агенции
1021
  19 Национален хотелиерски мениджмънт клуб
1173
  20 Българска асоциация по информационни технологии
918
« Начало   Предишна   1   2      Следваща   Край  »
Страница 1 от 2