ПОО - регистри

Покажи  
  1 Регистър на средните училища
Регистър на училищата, детските градини и обслужващите звена в България (поддържан от МОМН)
1061
  2 Регистър на лицензираните ЦПО
Информационна система на НАПОО: Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение в България
1246