ПОО портали и е-обучение

Покажи  
  1 Национален образователен портал
Национален образователен портал: развитие на електронното образование в българските училища
1168
  2 Портал Европа
Портал за европейската интеграция, Европа, Европейския съюз, конкурси, програми, проекти и др.
904
  3 Портал на европейската мрежа Евридика
Представяне на образователните системи в страните на ЕС.
850
  4 Европейски портал на мрежата Еник-Нарик
Информация относно академично и професионално признаване и мобилност.
975
  5 Национален енциклопедичен портал
Включва модерни и постоянно актуализиращи се енциклопедични и каталожни ресурси, речници и учебни помагала, географски и исторически карти и мултимедийни приложения.
885
  6 Образованието
Порталът предлага специален каталог с имената и сайтовете на всички акредитирани от МОМН университети и колежи. В списъка, който се подрежда по интереса към всеки един колеж или университет, е посочена и оценката, дадена от МОМН при последната акредитация.
1036
  7 Мрежа на учителите-новатори
Порталът осигурява достъп до виртуалното училище и виртуалната класна стая. Е-училището предлага безплатно он-лайн обучение за най-актуалните технологии, методи и програми за въвеждане на електронно учебно съдържание в класната стая на всички регистрирани в Мрежата преподаватели.
1632
  8 Портал на Русенския университет "Ангел Кънчев"
През портала може да се достигнат ресурсите на електронен каталог на университетската библиотека и общ електронен своден каталог (Академична регионална библиотечно-информационна мрежа за Североизточна България). Каталогът осигурява възможност за търсене в системите на Русенския университет, Великотърновския университет, Икономическия университет - Варна, Техническия университет - Варна, Техническия университет - Габрово и Шуменския университет.
881
  9 Образование и обучение
Актуална и надеждна информация за случващото се в системите на образованието и обучението в България, както и за тенденциите и новостите по тази тема в Европа.
1381
  10 Българският Портал за Медии, Образование и Култура
1474
  11 Портал за строителния бранш и обслужващия го сектор - строителни материали, изолации, подови настилки, ВиК, обзавеждане и др.
843
  12 Портал за информационни технологии
911
  13 Портал за машини и оборудване
1416
  14 Информационен портал, предлагащ информация в областта на икономиката и туризма.
1159
  15 Портал за българския бизнес и туризъм.
942
  16 Портали и Търсачки от България и света.
Над 200 линка към всички видове портали и търсачки.
1196
  17 Каталог на български производители, хотелиери, вносители, търговци, услуги, туризъм, бизнес
1817
  18 Портал WOOD.BG
Дървообработване, дърводобив, дървопреработка, машини, оборудване, технологии и обзавеждане.
981
  19 Портал за заваряването в България
Производители, вносители и търговци на: машини за заваряване, заваръчни материали, приспособления. Обучение и сертификация на заварчици. Научни звена и институти.
874
  20 Агро-портал
Интернет-базиран справочник за българското селско стопанство, предоставящ информация в различни области и категории заедно с няколко информационни рубрики (като "Обяви", "Селскостопански фирми","Агрокалендар", "Актуално", "Прояви", "Цени"и др.).
1720
« Начало   Предишна   1   2      Следваща   Край  »
Страница 1 от 2