ПОО: инициативи и програми

Покажи  
  1 EACEA: Lifelong Learning Programme
Програма за учене през целия живот на Европейската комисия
920
  2 Структурни фондове на Европейския съюз
891
  3 Министерство на труда и социалната политика, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
1213
  4 Министерството на образованието, младежта и науката, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”
1490
  5 Агенция по заетостта, Дирекция "Европейски фондове и международни проекти"
1037
  6 Програма „Учене през целия живот”
899
  7 Програма „Учене през целия живот” – Национални агенции
1237
  8 Специализирана програма „Жан Моне”
966
  9 Търсачка Twinfinder за намиране на партньори от Европа
872
  10 Секторна програма „Леонардо да Винчи” – компендиуми и продукти
861
  11 База данни на Секторна програма „Леонардо да Винчи”
870
  12 Секторна програма „Леонардо да Винчи” – компендиуми на българските проекти
936
  13 ADAM – Портал за проекти по Секторна програма „Леонардо да Винчи”
901
  14 Европейски форум за професионално образование и обучение
2458
  15 Национален център „Европейски младежки програми и инициативи"
1067
  16 Мрежа на учебно тренировъчните предприятия
995
  17 EUROPE Direct
Практическа информация по много теми, включително свързана с приравняването на професионалните квалификации
813
  18 SystemCERT, България
Представителството на SystemCERT, Австрия в България сертифицира предприятия, в т.ч. обучаващи институции по ISO 9001 или ISO 3834 (преди EN 729); сертифицира и лица със специални компетенции и с това удостоверява както техните теоретични, така и практическите им знания и умения.
846
  19 Проект “Насърчаване на професионалното обучение на възрастни и заетостта“ (ПОВ)
910