ПОО: инициативи и програми

Покажи  
  1 EACEA: Lifelong Learning Programme
Програма за учене през целия живот на Европейската комисия
848
  2 Структурни фондове на Европейския съюз
818
  3 Министерство на труда и социалната политика, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
1119
  4 Министерството на образованието, младежта и науката, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”
1389
  5 Агенция по заетостта, Дирекция "Европейски фондове и международни проекти"
962
  6 Програма „Учене през целия живот”
834
  7 Програма „Учене през целия живот” – Национални агенции
1170
  8 Специализирана програма „Жан Моне”
891
  9 Търсачка Twinfinder за намиране на партньори от Европа
802
  10 Секторна програма „Леонардо да Винчи” – компендиуми и продукти
783
  11 База данни на Секторна програма „Леонардо да Винчи”
800
  12 Секторна програма „Леонардо да Винчи” – компендиуми на българските проекти
851
  13 ADAM – Портал за проекти по Секторна програма „Леонардо да Винчи”
830
  14 Европейски форум за професионално образование и обучение
2304
  15 Национален център „Европейски младежки програми и инициативи"
991
  16 Мрежа на учебно тренировъчните предприятия
909
  17 EUROPE Direct
Практическа информация по много теми, включително свързана с приравняването на професионалните квалификации
746
  18 SystemCERT, България
Представителството на SystemCERT, Австрия в България сертифицира предприятия, в т.ч. обучаващи институции по ISO 9001 или ISO 3834 (преди EN 729); сертифицира и лица със специални компетенции и с това удостоверява както техните теоретични, така и практическите им знания и умения.
781
  19 Проект “Насърчаване на професионалното обучение на възрастни и заетостта“ (ПОВ)
845